விளம்பரங்கள்

Welcome To YarlSri FM

24h online WhatsApp Call : 0779713174

Song Request

Name :
Email :
Song :
Film :
Request :
Country :
 

FM Schedule

05.00 AM - 06.00 AM :தெய்வீக ராகங்கள்

ஐரோப்பிய நேரம் .

06.00 AM - 07.00 AM :இன் நாள் இனிய நாள்

RJ SUTHAN.

07.00 AM - 09.00 AM :வணக்கம் யாழ் சிறி

RJ. RANU.

09.00 AM - 11.00 AM :அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட்

RJ. SEELAN.

11.00 AM - 01.00 PM :மங்கையர் உலகம்

RJ. NITHA.

01.00 PM - 03.00 PM :மியூசிக் கஃபே

RJ. RAJAN.

03.00 PM - 05.00 PM :தகவல் களஞ்சியம்

RJ. PRIYA.

05.00 PM - 08.00 PM :யாழ் சிறி ஈவினிங் டிரைவ்

RJ. Akilan .

08.00 PM - 10.00 PM :நிலாத்தூறல்

RJ. SELAN.

10.00 PM - 12.00 AM :காற்றின் சிறகுகள்

RJ. kavitha.

12.00 AM - 05.00 AM :BACK 2 BACK

Rj.SP.

யாழ் சிறி செய்திகள் :NEWS

MORNING NEWS (09.00AM) NOON NEWS (12.00PM) NIGHT NEWS (07.00PM) .

விளம்பரங்கள்

விளம்பரங்கள்